Waarop moet je letten bij bijzondere weggedeelten

Tip 6 : Waarop moet je letten bij bijzondere weggedeelten

Er zijn verschillende bijzondere weggedeelten, zoals voetgangersoversteekpaden en rotondes. Hierbij let je op kijkgedrag en snelheid. Belangrijk is ook voorrang te verlenen en voor laten gaan.